Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2013 - 2013-2016
Strana 17
Občanské sdružení Živo v Hájích
Sdružení Živo v Hájích o. s. vzniklo na jaře 2013. Spojuje ty, kteří se již podílejí nebo chtějí podílet na organizaci akcí, jako jsou besedy, výroční trhy, zájmové kroužky, koncerty, setkání, sportovní a jiné kulturní události. Sdružení se tak

vedle Sboru dobrovolných hasičů, Sokola, Červeného kříže, Klubu českých turistů, myslivců, Ekocentra a dalších stalo dalším aktivním členem obce, který má zájem na jejím rozvoji.
Sdružení vzniklo během setkání občanů Oldřichova v pátek 22. 3. 2013. Setkání bylo reakcí na jednání zastupitelstva obce ve čtvrtek 14. 3. 2013, kde byl prezentován návrh revitalizace objektu bývalé panelárny. Sdružení se návrhem
územního plánu obce a projektem revitalizace panelárny zabývalo a k oběma dokumentům vytvořilo své připomínky.
Není to však jeho hlavní poslání, ale reakce na aktuální situaci v obci.
Sdružení má 25 zakládajících členů, vede je pětičlenný výbor (Jiřina Vávrová, Zuzana Uhrinová, Jiří Svatuška, Jiří Antl a Radim Šarapatka). Předsedou sdružení je Radim Šarapatka. Sdružení je otevřené každému, kdo souhlasí s cíli sdružení a chce se podílet na přípravách a organizacích jeho aktivit.
Ilustrační foto: Jiřina Vávrová