Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2013 - 2013-2016
Strana 41
Slavnostní otevření kotelny pro výrobu tepla z biomasy
25. 6. 2013, u příležitosti slavnostního otevření kotelny pro výrobu tepla z biomasy navštívil naši obec hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Kotelna je součástí plánu "Revitalizace centra obce Oldřichov v Hájích", který počítá dále s opravami obecních budov, revitalizací přilehlého parku pro společenské a sportovní setkávání občanů obce a dopravními opatřeními v centru obce.
V roce 2009 podala obec žádost o dotaci do Operačního programu Životního prostředí na stavbu kotelny včetně rozvodů tepla do budov v majetku obce a opravu budovy pošty, celkové náklady byly odhanuty na cca 25 milionů korun, žádost však byla zamítnuta z důvodu vysokých nákladů a malého předpokládaného vyrobeného výkonu tepla. 
V roce 2010 byl projekt přepracován a podána žádost nová, v červenci 2010 byl projekt akceptován k financování. Povodně 2010 byly dalším zdržením v přípravách realizace kotelny a zároveň nadešel čas k novým volbám. Nové zastupitelstvo se rozhodlo v projektu pokračovat, takže po získání stavebního povolení, dokončení projektové dokumentace k výběru zhotovitele a samotném výběru zhotovitele bylo 20.května 2012 předáno staveniště vítězi výběrového řízení - Sdružení CL-EVANS a Kotlemont Praha. 
Stavba byla ke 30.dubnu 2013 předána obci k užívání.

Kotelna v číslech:
Projekce a příprava                          465 000,-Kč
Výstavba                                        5 150 944,-Kč
Stroje a zařízení                             4 174 941,-Kč
Ostatní náklady s projektem             264 200,-Kč
DPH                                                2 011 017,- Kč
Celkem investiční náklady          12 066 102,-Kč

z toho:
Výše podpody z OPŽP celkem        6 871 886,-Kč
Vlastní zdroje                                     5 194 216,-Kč