Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2013 - 2013-2016
Strana 74
Proč vlastně došlo k demolici, tedy k tomuto tzv. „Radikálnímu řezu“?
Zjistili jsme, že tento krok vznikl na popud a velikým i finančním přičiněním pana Trosta, jehož pohnutky jsou naprosto pochopitelné. Po katastrofické záplavě v srpnu 2010 byl dvůr jeho fabriky zatopen do nevídané míry. Průtok pod starým mostem byl zřejmě ucpán náplavou klád, stromů a povodňových náplav natolik, že voda vnikla do nádvoří fabriky. Je pochopitelné, že od té doby se nejen on, ale my všichni, kdo zde bydlíme podél Jeřice, obáváme každého trvalejšího a intenzivnějšího deště v předtuše něčeho tak děsivého, co nás potkalo onoho srpna 2010. Je jen s podivem, že se opět přistoupí k řešení důsledku, čímž je v tomto případě odstranění mostu, než aby se řešila příčina. Od srpna 2010 se jen velmi málo investovalo do zásahu do řeky. Obec se jistě snažila iniciovat správce povodí a lesů (viz nedávno zaslaný otevřený dopis), myslím ale, že měla být hlasitější a intenzivnější. Je nutné iniciovat další diskusi nad způsoby protipovodňové ochrany. Je zcela zřejmé, že pouhé čištění koryta a zpevňování břehů nemůže být jediným a koneckonců
ani hlavním způsobem prevence. Pokud to náhodou zafunguje, způsobí to rychlejší průchod povodňové vlny Oldřichovem a zvýrazní problém v Mníšku, Nové Vsi, Chrastavě… Je nutné to kombinovat s opatřeními v povodí - retencí nebo řízeným rozlivem (viz například projekt polderu s tůněmi v nivě Jeřice nad viaduktem – ale ani o tomhle projektu se vlastně veřejně moc neví a nedebatuje). Existuje studie odtokových poměrů Jeřice včetně návrhů na dílčí protipovodňová opatření (kromě těžení náplavů v některých místech a také pomístního opevnění břehů třeba i individuální ochrana ohrožených objektů hrázkováním apod.). Studii objednala Správa CHKO společně s obcí, ale ani o tom veřejnost moc neví, jakkoli ji autor veřejně představil… A i zde se jasně projevuje nutnost zvýšeného veřejného zájmu o dění v obci. Jsem přesvědčena, že i takto razantní zásah, jakým bylo odstranění starého mostu, tedy zdaleka věc neřeší a stejně jak se ucpal starý most, může se ucpat i ten nový a znamená to snad, že se budou bourat všechny mosty?? Pojďme iniciovat snahy o protipovodňová opatření u nás, neboť zvýši-li se veřejný zájem o tyto projekty, nebudou padat mosty. Je mi líto starého historického mostu.