Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2013 - 2013-2016
Strana 92
Besedění

Pak jsme se pokusili představit si Oldřichov v roce 2025 v ideální podobě - vše funguje tak, jak má, a v naší obci se nám opravdu dobře žije.

Před další debatou je důležité seznámit se se základními informacemi o Oldřichově v Hájích. Připravil je  a přednesl Jaromír Tichý. 

Po přestávce jsme se rozdělili do pracovních skupin podle připravených témat k diskusi:

  1. Vedení obce, vztahy v obci, účast na věcech veřejných
  2. Kultura, sport, volný čas, kulturní dědictví, tradice
  3. Vzdělání, sociální oblast
  4. Příroda a krajina okolo nás, přírodní zdroje, životní prostředí
  5. Ekonomické záležitosti
  6. Vybavení a infrastruktura v obci

 Účast v diskusní skupině jsme si nemohli vybrat, ale rozlosovali jsme se. K jednotlivým tématům neměli diskutovat odborníci, ale my všichni, kteří v obci žijeme a místní záležitosti se nás týkají.  Odborníky můžeme požádat o radu  a názor později, bude-li třeba. Každá skupina měla za úkol popsat, co v dané oblasti funguje dobře, co se nedaří, jak by to mělo správně být (budoucnost) a jaké jsou důležité věci, kterými je třeba se v obci zabývat. Debatu v pracovních skupinách řídily facilitátorky a vše, co bylo řečeno, zaznamenávali zapisovatelé.