Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2013 - 2013-2016
Strana 94
Besedění
Páteční práce ve skupinách měla tyto výstupy:

Klíčová témata k diskusi: strategický plán rozvoje obce na 10 let, posílení zastupitelstva a aktivní komunikace s občany (web, zpravodaj, veřejný zápisník…), informovanost domácích i hostů (dostupný INFOkoutek, seznam služeb…), využít potenciál lidí v obci (koordinuje obec) – společné akce – úklid, obnova,  pravidelné Besedění na dané téma…, zachování tradičních akcí (zlegalizování), informovanost v obci, rozšíření volnočasových aktivit a jejich zázemí (pro děti i dospělé), spolupráce s ekocentrem ve prospěch obyvatel obce,  udržet prostupnost krajiny,škola, školka, kroužky, sociální pomoc důchodcům včetně dopravy, venkovní i vnitřní prostory pro aktivity dětí, mládeže a seniorů, obecní a sociální byty, poradenství a vzdělávání dle potřeb občanů, vzduch – lokální vytápění, voda – splašková kanalizace, protipovodňové úpravy,  nezastavěnost krajiny (průchodnost), péče o krajinu, systém nakládání s odpady, snižování množství odpadů, omezení hluku (doprava, neděle, motorkáři), cestovní ruch → agroturistika, doprava, občanská vybavenost, zapojení lidí do života obce, podnikání v obci, funkční veřejné prostory a služby (škola/školka, klub seniorů, duchovní stánek, optimální využití Ekocentra pro obec, panelárna, sběrný dvůr, nádrž, bankomat, pošta, nekuřácká restaurace, venkovní prostory – parkoviště, lavičky), bezpečný provoz (komunikace, doprava, chodníky, snížení provozu, průchod/podchod, autobus, vlak, veřejné osvětlení), kanalizace, vodovod protipovodňová ochrana, prostupnost krajinou (pěší propojení částí obce, lépe značená cyklostezka, běžecké trasy, pozemkové úpravy)

V sobotu jsme si nejprve připomněli, co všechno jsme prodebatovali v pátek, aby se i nově příchozí rychle zorientovali a mohli se zapojit.  Pak jsme pokračovali představením závěrů z debaty pátečních tematických skupin, aby všichni věděli, o čem se kde mluvilo. Prezentující každé skupiny popsali, jak skupina pracovala, o čem se nejvíc diskutovalo a jaká důležitá témata skupina navrhuje pro další jednání. Celkem jich bylo 29.