Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2013 - 2013-2016
Strana 95
Besedění

Některá tato diskusní témata spolu úzce souvisejí a/nebo se překrývají, týkají se téhož. Blažena  a její tým za pomoci místních dobrovolníků připravili proto návrh, jak tato témata logicky propojit a sloučit tak, abychom o nich v sobotu mohli dobře debatovat. Vznikl tento návrh:

  1. DOPRAVA

(železnice, zastávky, autobus, nákladní doprava na kolejích, bezpečnost, chodník, přechody, spojení do Mníšku, pěší cesty)

  1. PÉČE O KRAJINU

(voda, povodně, čištění vod, údržba krajiny, zeleň, louky, prostupnost krajiny, pozemkové úpravy, zemědělské využití, udržet zášť volné krajiny – foton, územní plán – minimální velikost pozemků)

  1. PROPOJENÍ (LIDÍ) V OBCI

(tok informací, strategický plán, rozhlas, web, posílené a komunikující zastupitelstvo, systém varování, veřejný zápisník, kalendář akcí, komunikace)

  1. JSME SOBĚSTAČNĚJŠÍ

(společné akce, vzdělávání a poradenství, spolupráce s Excentrem, využití potenciálu lidí v obci, volnočasové aktivity, pomoc důchodcům, kroužky, méně odpadů (výchova k minimalizaci množství odpadů), tradiční, akce, podnikání, služby cestovní ruch)

  1. MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ

(funkční veřejné prostory, sociální a obecní byty duchovní stánek, panelárna, školka, bankomat, Ekocentrum, venkovní setkávací prostory, sběrný dvůr, klub seniorů, využití Větrníku)