Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2013 - 2013-2016
Strana 99
Besedění
Pak jsme hlasy spočítali a vznikl tento seznam: 

Popis záměru

Počet hlasů

dotáhnout projekt chodníků a realizovat

řešení centra obce 

78

pěší cesta kolem Oldřichova (východní trasa)

37

zpracování generelu veřejně přístupných cest, stanovení provozu veřejně přístupných cest, doplnit generel o cestní síť dle potřeb obce

34

svolání pracovní skupiny pro jednání se zastupitelstvem, zveřejňování dokumentu

32

svolání pracovní skupiny pro Ekocentrum jednání o využití objektu obcí, spolky, občany (zvýhodněné podmínky) a jídelny pro místní

 

29

svolání pracovní skupiny pro prověření realizace informačních kanálů (průzkum potřeb, realizace

23

Větrník: vyvolat jednání o převodu  objektu na obec

17

územní plán – vytvoření komise pro tvorbu a dohled nad požadovanými regulativy

12

zajistit dodržování rychlosti v obci

9

zveřejnění  a aktualizace studie odtokových poměrů (SOP) Jeřice, zveřejnění revitalizační studie Suchopýru k Jeřici, vypracování akčního plánu k SOP

2

 Pak jsme se naposledy rozdělili do pracovních skupin, tentokrát podle záměrů, na nichž by se kdo chtěl podílet. Během krátkého jednání jsme se domluvili, jak budeme dál postupovat. Závěry ze skupin jsme si opět navzájem sdělili.