Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 18
Informační SMS kanál
V únoru 2014 byl zaveden Informační kanál obce Oldřichov v Hájích, který bude spolu s hromadnými e-maily, vývěsnými tabulemi a webovými stránkami obce informovat zájemce o dění v obci. Jedná se o zasílání krátkých SMS zpráv do
mobilních telefonů přihlášených odběratelů. Zájemci o využívání této služby se již mohou přímo přihlašovat na webových stránkách obce a nebo požádáním o zaregistrování na OÚ Oldřichov v Hájích.
Obec Oldřichov v Hájích tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci.
Informační SMS kanál bude využíván například při:
• Plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení
• Plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu
• Uzavírkách místních komunikací
• Termínech mimořádných svozů odpadu
• Termínech konání zasedání zastupitelstva obce
• Povodňových situacích a dalších nebezpečích

Tématu "propojení lidí a komunikace v obci" byl věnován další z Večerů se starostou, který se konal 5. března. Řešila se otázka včasného varování při povodních, informační toky v obci a situace v mníšecké škole, kterou navštěvují hojně také oldřichovské děti. Hostem večera byl starosta Mníšku, pan Roman Slezák, který odpovídal na dotazy rodičů, které se týkaly zejména kapacity mníšecké školy a školky.