Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 20
Kroužky DDM Větrník v Oldřichově
Na podzimním Besedění oldřichovští rodiče hlasitě volali po kroužcích pro děti, které by byly přímo v Oldřichově. Proto Jiřina Vávrová a Jitka Svatušková oslovily paní Janu Pavlíkovou, ředitelku libereckého DDM Větrník, a ta po vzájemné dohodě, o jaké kroužky je mezi oldřichovskými rodiči největší zájem, nabídla kroužky výtvarného tvoření + keramiky, moderního tance a turistiky. Zájem předčil očekávání a kroužky se po počátečních zmatcích v organizaci konečně 5. března 2014 rozjely. Výtvarné tvoření a turisťák jsou v budově ubytovny DDM Větrník, na moderní tance zapůjčila obec sál Besedy.
Výtvarný kroužek vede paní Jana Deduchová, keramiku paní Irena Dolanská, turisťák pan Roman Kašpar a moderní tance slečna Lenka Trousílková. Foto: Jiřina Vávrová