Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 43

V teoretické rovině byli seznámeni, jak nebezpečným jevům předcházet, jak je rozeznat a v neposlední řadě, jak se jim bránit. Další částí teorie byla práce s proudnicí a využití tzv. 3D hašení. Po tomto tříhodinovém bloku následoval praktický výcvik v používání proudnice při 3D hašení a správnosti aplikace vody jako hasiva.Ve dnech 26. 4 a 10. 5. následoval výcvik ve Vysokém Mýtě s časovou dotací 4h. Nejprve proběhla tzv. pozorovací část. „Na vlastní kůži" si hasiči vyzkoušeli, co je ROLLOVER v téměř reálných podmínkách požáru řízeného ventilací s důrazem na nutnost dodržovat všechny zásady pro boj s ohněm a kouřem, které se dozvěděli v teorii. Zároveň se ocitli, někteří i poprvé v životě, v prostředí nulové viditelnosti kvůli tmě a kouři uvnitř kontejneru.

Druhá část byla zaměřena na průzkum a vyhledání osob. Zde se utvrdili v tom, jak je důležité této činnosti věnovat pozornost při své pravidelné odborné přípravě, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Neznámé prostředí, vysoká teplota, téměř nulová viditelnost a navíc nebezpečí číhající v peci, to vše patřilo k této části výcviku.

Tepelná setrvačnost už byla pouze závěrečnou „třešničkou na dortu“. Frekventanti si na vlastní kůži vyzkoušeli kvalitu svých ochranných pomůcek. Dále bylo prakticky předvedeno jak správně zacházet s proudnicí, lépe řečeno jak aplikovat vodu, aby nehrozilo nebezpečí opaření. Mnozí zjistili, že méně je někdy více. Závěrem celé odborné přípravy bylo připomenutí těch nejdůležitějších zásad, upozornění na některé nedostatky ze strany cvičících a doporučení do odborné přípravy, kterou si provádí JSDHO samostatně.

Speciální poděkování patří HZS Pardubického kraje za zapůjčení výcvikového zařízení.

Autoři textu: pprap. Jiří Košek, nprap. Ing. Jan Pluhař