Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 56
Oldřichov v tisku

Dům v louce – rodinný objekt v Oldřichově v Hájích       Tisk       E-mail

Jana Mejzrová  

Čas od času se širší veřejnost začne zajímat o novodobou architekturu a většinou se zároveň rozdělí na její příznivce a odpůrce. Tím spíše, když se jedná o chráněné území, kde je ráz krajiny a staveb střežen více než jinde. Stalo se tak i v případě nové stavby v louce na kraji obce Oldřichov v Hájích.

Pozastavujeme se…

Vážená redakce, asi nejsem sám, koho nejen upoutala, ale dost možná i překvapila zvláštní stavba, rostoucí v Oldřichově v Hájích západně od hlavní silnice, zhruba za areálem Ekocentra Střevlik. Proč překvapila? Jedná se o pohledově jednopodlažní, velmi široký dominantně prosklený objekt v prudce moderním a technicistním stylu, přičemž značná část stavby bude zapuštěna do terénu a snad i zakryta travním porostem. Rozměrově lze tuto stavbu přirovnat nejspíš k menší továrně či kravínu.

Zdrojem údivu mého a mé ženy však není ani tak tvar či styl vznikající budovy a už vůbec ne pověsti o stavebníkovi a výši jeho investice. Pozastavujeme se nad faktem, že staveniště se nachází na území CHKO Jizerské hory, kde v mnoha jiných případech a ve stejně exponovaných lokalitách Správa CHKO klade poměrně přesně stanovené požadavky na vzhled obytných staveb, proporce a rozměry jejich hmot včetně sklonu střech, počtu a tvaru oken.

Tyto požadavky v mně známých případech směřují k dodržení alespoň základní podobnosti s regionálně tradičním typem domu, vycházejícího z místní lidové architektury a obohaceného mo­derní vilovou výstavbou z první poloviny 20. století. Ta navíc v oblasti Liberecka, Jablonecka i Frýdlantska většinou respektovala tradiční vzory – známé mansardové střechy, kamenné podezdívky, „chalupní“ členění oken apod.