Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 57
Oldřichov v Hájích je přitom jednou z nemnoha obcí na území CHKO a nejbližšího okolí, která si zachovala celkově příznivou kvalitu tzv. sídelního obrazu – dosud zde panuje soulad mezi jednotlivými budovami, jejich stylem a architekturou, logikou a přirozeností jejich rozmístění v terénu; celkový vzhled sídla se ve vztahu k reliéfu a krajině vyznačuje jistou líbezností (byť nesrovnatelnou s některými obcemi jižního Jablonecka). Sídelní obraz je vlastně obdobou pojmu krajinný ráz, který čtenáři našeho časopisu určitě znají a chápou.
V žádném případě tímto nekritizuji vyžadování podobných pravidel pro regulaci individuální výstavby – naopak jsem přesvědčen, že stavební úřady svou bezbřehou benevolencí výrazně přispěly k zoufalému vzhledu mnoha obcí Libereckého kraje (zvláště na Frýdlantsku). Na jedné straně vidíme až neuvěřitelný nevkus a upachtěný primitivismus dlouholetých vlastníků nemovitostí, kteří nahradili předchozí německy hovořící majitele a za dlouhá desetiletí původně krásné domy proměnili v ohavné, mnohokrát přestavované a rozšiřované slepence (okna jsou buď stará paneláková nebo co nejlevnější plastová či obojí), na které se téměř nedá pohledět bez nevolnosti. Na straně druhé stojí současná zcela bezduchá výstavba, která buď odráží neukojené ego stavebníka (to spíše výjimečně), anebo (mnohem častěji) honbu za co nejnižšími stavebními náklady. Nebyl by žádný problém sestavit tlustou obrazovou publikaci „Zprzněná tvář měst a obcí Jizerských hor“…
Teď ale nutně vyvstává otázka, zda podobná pravidla byla vyžadována také pro onu rozsáhlou prosklenou přízemní haciendu v Oldřichově v Há­jích. Anebo existují jiné požadavky pro Oldřichov a jiné pro Bílý Potok a pro Horní Polubný?
Vyvstává ale ještě mnohem závažnější otázka – kdy se konečně dočkáme smysluplné regulace tak, aby vzhled obcí nebyl devastován stovkami primitivních a ohavných dostaveb, přestaveb a přístaveb jednotlivých hloupých majitelů? Podotýkám, že snadno doložím další desítky pozitivních příkladů, kdy majitelé udržují či rekonstruují domy velmi vkusně a citlivě; existuje i mnoho povedených novostaveb!
Co konkrétního v této věci vlastně dělá Správa CHKO a kde je to již plně v kompetenci obcí, jejich zastupitelstev, rad a stavebních úřadů? Chceme vůbec, aby města a vesnice v Jizerských horách vypadaly kultivovaně a získaly zpět aspoň část dávného půvabu, anebo to necháme dál jít balkánskou cestou posledních desetiletí?
                                                                                                                                                                             Libor Stejskal, Hejnice/Liberec