Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 58
Po důkladném zvážení a s plným vědomím…
V průběhu roku 2013 se na louce v Oldřichově v Hájích objevila veliká jáma, připomínající kamenolom. Nemohla ujít pohledům místních lidí ani návštěvníků a otázky se začaly hrnout. Jak je možné takto stavět v chráněné krajinné oblasti? Je to nějaká protekce? Kdo to povolil?
Zkusme se na případ podívat pěkně od začátku. Byla-nebyla louka na okraji Oldřichova v Há­jích. V roce 2008 přišli potenciální kupci s plánem na umístění rodinné usedlosti v proluce mezi dvěma původními staveními. Správa CHKO Jizerské hory záměr vyhodnotila jako možný – doplnění proluky u místní cesty, v okrajové části CHKO, poměrně blízko souvislé zástavby, není v nijak zásadním rozporu se zásadami ochrany krajiny. Než se ale záměr dostal do změny územního plánu jako plocha pro bydlení, podstatně se změnil zájemce o pozemek – na scénu vstoupili manželé Kozlovi s úplně novými představami o bydlení a architekt Pantelis Larcou, který jejich představy ztvárnil do studie. Světlo světa, zatím na papíře a v počítači, spatřil Dům v louce (možná se tenkrát ještě tak nejmenoval). Veliký oválný přízemní dům s vnitřním atriem, zapuštěný do mírného svahu, téměř celý zakrytý zeminou, se zelenou zatravněnou střechou. Zpočátku měl být jeho součástí i te­nisový kurt a venkovní bazén v louce nad do­mem. Z průvodní zprávy ke studii cituji: Cílem bylo vy­tvořit architektonické dílo, které zapadá do okolního terénu a splyne s přírodou. … Dům by neměl být z dálkových pohledů moc vidět. … Dům je částečné zasypaný zeminou a tím splyne s okolním terénem. I když dům vytváří vnitřní dvůr, z dálkových pohledů je vidět jen jeho přední část. Tím působí mnohem menší, než ve skutečnosti je. …
Co teď s tím? Kdo je kompetentní posoudit, zda lze takový dům právě tady postavit? Při hledání odpovědi se dostáváme do obecnější polohy povolování staveb a posuzování architektury. Kdo je oprávněný posuzovat dílo, které vytvořil autorizovaný architekt, s diplomem a kulatým razítkem? Pouze ten, kdo je k tomu oprávněn tak říkajíc ze zákona. Stavbu povoluje stavební úřad, který využívá příslušných podkladů – podmínek platného územního plánu, stanoviska obce jako účastníka řízení (v případě větších měst to může být i hlavní městský architekt, na menších obcích je zodpovědnost pouze a jen na zastupitelstvu), závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření veřejnosti.