Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 61
Výsledkem je amébovitý tvar půdorysu s vnitřním atriem, s rovnou zatravněnou střechou, kromě čelní stěny zapuštěný do terénu včetně za­hrnutí bočních částí zeminou v kombinaci s žulovými balvany a zasypání zeminou po parapety pásových čelních oken. V exteriéru by se měla uplatnit pouze prosklená stěna s antireflexní úpravou, barevně přizpůsobenou prostředí, shora rámovaná pásem liberecké žuly a svahy se zelení. Shora pak pouze travnatá plocha louky s pásem trnitých keřů, chránících proti pádu ze střechy a nahrazujících oplocení, které by jinak výrazně zasáhlo do klidných vodorovných linií domu. Zpevněné plochy jsou minimalizované na úzký perkový chodník podél domu a příjezdovou cestu s rozšířením před garáží.
Do terénu zapuštěný dům s nízkoenergetickým standardem je složitým technologickým systémem s řadou zařízení, která je nezbytné umístit v jeho okolí tak, aby byla co nejméně nápadná – studna a vodovod, čistírna odpadních vod, dešťová kanalizace a vsakování dešťových vod, revizní šachty, zemní vrty pro tepelné čerpadlo, odvětrání. I jejich nadzemní části budou nakonec začleněny do terénu a vegetace. Oplocení je povoleno pouze symbolické drátěným ohradníkem.
Dům je těsně před dokončením a nastává období očekávání, nejistoty a pochybností, jak celý projekt dopadne. Požádala jsem proto i architekta Pantelise Larcou, který na stavbu pravidelně dojíždí a hlídá všechny detaily, o jeho osobní příspěvek a on neodmítl. Z jeho zprávy vybírám: Ná­vrh rodinného domu je výsledkem dlouhodobé spolupráce architekta s investorem. Výsledkem vzájemné důvěry a pochopení je architektonické dílo, který zapadá do okolního prostředí a je v souladu se současnou architekturou, která ma­ximálně respektuje kontext prostoru, kde je umístěná a splyne s okolní přírodou.
Dům je navržen jako nízkoenergetická stavba s využitím moderních technologii pro stavbu takových domů, jako je orientace sever jih a akumulace sluneční energie, tepelná čerpadla, speciální kotel na dřevo, kvalitní tepelné izolace a zelené střechy. Je to jednopatrová bezbariérová budova, která je citlivě a cíleně vestavená do mírného svahu, tak, že ve finále působí jako jeho přirozená součást. Dům respektuje morfologii terénu a je zasypaný zeminou tak, že splyne s okolní přírodou.