Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 96
12. března 1757
Velmi děkuji Martinu Hodačovi, kterému se podařilo objevit střípek z historie naší obce. Dále vkládám jeho text, který si přečteme také v listopadových Oldřichovských listech.
12. března 1757                                          
Milí sousedé,
rád bych se s Vámi podělil o jeden objevený střípek z historických událostí naší obce, který mi při jedné internetové diskuzi vynesl na světlo pan Tomáš Javůrek z Prahy 10 a kterému bych chtěl i touto formou poděkovat.
 Naše novodobá tištěná kronika od Mgr. Ladislava Ulrycha již bohužel tuto pasáž neuvádí, ale kronika Antona Franze Ressela z roku 1933 se na str. 45 k tomuto dni zmiňuje -" Existuje zpráva, která uvádí, že 12. března 1757 u Oldřichova byla "akce". "
Bohužel touto zmínkou nebyla myšlena žádná akce kulturní, ale jak již možná mnozí z Vás dle data tušíte, jednalo se o jednu z bojových akcí Sedmileté války, která předcházela, o více než měsíc, známé bitvě u Liberce.
  Třeba to mohl být pro obyvatele naší obce, kteří byli již z předešlých válečných let tak nějak zvyklí na občasné průchody císařských i nepřátelských vojsk, jež vždy znamenaly plenění a požáry, den jako každý jiný, kdyby se toho dne od Frýdlantu směrem k Liberci nevydal na průzkum pruský plukovník Puttkamer s 300 husary, 100 dragouny a jedním praporem granátníků (což by mělo být něco kolem 800 mužů).
V Oldřichově v Hájích (dříve Busch-Ullersdorfu) byl v té době malý oddíl Rakušanů sestávající ze 100 husarů, 100 dragounů a 200 Chorvatů z pluku Sluiner.
 12. březen 1757 se stal dnem, kdy v naší obci a jejím blízkém okolí, vystřídala běžný denní ruch, klid a "pohodu" válečná vřava, která přinesla do domovů Oldřichováků jen strach a beznaděj v podobě svištících kulí a smáčela místní půdu krví.