Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 97
Podle jedné verze, která čerpá z Die Kriege Friedrichs des Grossen sv. 3 vol. 2,Berlín 1901,strana 30 - 31, se Rakušané vydali Prusům vstříc a střetli se s nimi někde v lese mezi Raspenavou a Oldřichovem. Měl jim vyjet naproti malý oddíl husarů,který je chtěl nalákat do pasti. Tu tvořili Chorvaté poschovávaní za stromy, kteří měli Prusy zasypat náhlou střelbou.
Prusové skutečně na rakouské husary, kteří se před nimi objevili, okamžitě zaútočili, dali se do jejich pronásledování a byli při tom napadeni Chorvaty. Nenechali se však zastavit a pronásledovali Rakušany až k Oldřichovu v Hájích. Tady se uvádí ztráty Rakušanů 33 mužů,což je přesně jako počet ztracených rakouských koní v dalším zdroji. Prusové přiznali 3 padlé a 10 raněných husarů.
  Podle druhé verze, čerpající z Militaerischer Nachlass sv.1,vydaný v Lipsku r. 1858,str. 353-354, došlo k boji až přímo u Oldřichova, kde na ně Rakušané čekali. Na vesnici zaútočili pruští husaři, které nezastavila ani prudká palba Chorvatů poschovávaných za ploty a stromy. Tady se jedná o zprávu vévody Bevernského, napsanou ve Frýdlantu právě 12. 3. 1757. Ten se v ní zmiňuje, že Prusové měli jen dva lehce raněné, ale tohle bylo prý běžné zlehčování vlastních ztrát, aby více vyniklo jejich vítezství. Podle Prusů mělo v boji padnout asi 50 Rakušanů, 10 jich mělo být zajato a přišli také o 33 koní. Nějaký popis z rakouské strany se panu Javůrkovi nepodařilo dohledat, a tak se jejich ztráty nedají potvrdit.
  Tuto skutečnost mi doložil i kopiemi stran z již výše uvedených zdrojů a v neposlední řadě i z knihy Pragmatische Staatsgeschichte,8. díl z roku 1767 str. 281. Na základě těchto informací se mi podařilo dohledat ještě kreslené vyobrazení této událostii s popisem, které je součástí tohoto článku. Dle kostela na obrázku je sice patrné, že se zřejmě nejedná o autentické vyobrazení, protože naše obec prý kostel nikdy neměla, ale kdo ví - třeba i o něm se někdy, někde, nějaké zmínky najdou .... vždyť jak se naše kronika zmiňuje, všechny průchody vojsk byly spojeny s pleněním a požáry .... to by už ale byla pouhá spekulace!
Všechny informace k této události jsem přeposlal i naší kronikářce paní Vávrové, která je jistě využije k doplnění kroniky, protože by byla velká škoda, kdyby tento kus historie upadl opět v zapomnění, jelikož co se velikosti naší obce týká, šlo dle počtu zúčastněných a padlých vojáků o potyčku docela velkou, ač bráno z celkového pohledu Sedmileté války, zřejmě zanedbatelnou.