Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 108
Prapor pro hasičský sbor a další informace o SDH
Informace o oldřichovském SDH shrnuje článek Martina Hodače v Oldřichovských listech č. 38: 

"Milí sousedé, dovolte, abychom dnes v první řadě poděkovali pořadatelům a účastníkům Oldřichovského festivalu za finanční dar na pořízení slavnostního, ručně vyšívaného praporu pro náš sbor. Symbol, který připomíná hasičskou myšlenku pomáhat druhým, být ku prospěchu obce a jenž má reprezentovat naši obec a dnešní hasiče. Symbol,který má také připomínat i bezmála stočtyřicetipětiletou historii práce a úsilí členů sboru, kteří s touto myšlenkou žili a podle ní konali, a připomínat ji i našim následovníkům v příštích desetiletích a doufejme i staletích. Prapor, k němuž jsou postupem času připínány pamětní stuhy, je jakousi kronikou či němým pamětníkem historických událostí. Jedna taková stuha nám byla letos 8. srpna v Heřmanicích předána hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou jako poděkování za práci při povodních roku 2010. Víme, že pořizovací cena praporu včetně příslušenství je nad možnosti našeho rozpočtu. Vydali jsme se proto cestou sborů z okolí – pokusíme se zbylé finanční prostředky získat formou sponzorských darů a dobrovolných příspěvků. Pro úplnou transparentnost oslovíme obecní úřad, aby zajistil kontrolu nad vybranými prostředky. V sobotu 28. listopadu 2015 se pokusíme oslovit i vás. Vybraní členové v hasičských stejnokrojích budou tohoto dne obcházet obec s pěti zapečetěnými schránkami, požádají o dobrovolný příspěvek či sponzorský dar na prapor a na vyžádání vám vystaví příjmový doklad nebo darovací smlouvu. Schránky budou poté uloženy na OÚ, kde budou moci přispět i ti, které doma nezastihneme. Otevřeme je pod dohledem pana starosty Tichého až počátkem února 2016, kdy vybrané finanční prostředky přepočítáme. Celková vybraná suma se zveřejní na Hasičském plese 20. února a v nejbližším vydání Oldřichovských listů. Vám, které tato myšlenka oslovila, děkujeme!