Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 110
Stavba vodovodu - dostavba základního vodovodního řadu, tj. trasy „B“

a „C“.
"Po šestiletém čekání na dotaci mi všichni, kteří jsou po letošním suchém létu stále bez pitné vody, dají za pravdu, že je to přímo v hodině dvanácté," píše v Oldřichovských listech starosta obce Jaromír Tichý. "Stavba, co se týče výše investic, je rozdělena na dvě poloviny do letošního a příštího roku. I když přináší různé obtíže, z hlediska stavebního je v této chvíli více než za polovinou. Věříme, že přijde brzké jaro, aby ji bylo možné dokončit dříve, než je stanoveno smlouvou o dílo."
Na obou větvích, na Filipku i na Máslák, jsou z 90 % položeny hlavní vodovodní trubky. Schází dodělat protlak pod železnicí u zastávky, dále na Filipce poslední část od čp. 318 (Marešovi) až k panelové cestě. Chybí také protlaky pod hlavní silnicí i silnicí na Pilách k jednotlivým domům. V zimní sezóně se práce na vodovodu zastaví a bude se pokračovat na jaře 2016. Zatím se nebudou pokládat finální povrchy na krajské komunikace, protože na jaře se na některých místech bude znovu kopat kvůli protlakům. V této souvislosti zůstanou bez finálního povrchu i výkopy na spodní cestě a na cestě na Máslák. Asfaltovat se bude najednou až na jaře. Vybudováno a zkolaudováno by všechno mělo být do června 2016. Zároveň bylo vydáno stavební povolení na přípojky k filipské větvi; povolení pro přípojky k pilské větvi vodovodu by mělo být vydáno do konce roku. To znamená, že majitelé pozemků bezprostředně sousedících s hlavní větví na Filipku, kteří projevili zájem a byli zahrnuti do souhrnné žádosti o stavební povolení, se již mohou za pomoci odborné firmy připojit na vodovod. Účastníci souhrnné žádosti na Pilách tak budou moci učinit v dohledné době. Voda poteče až po celkovém zkolaudování stavby, čili nejdříve v červnu 2016. Obecní úřad již připravuje vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení pro lokality, jejichž obyvatelé také projevili o vodu zájem. Jedná se o: chaty u spodní cesty, kopec za poštou, Betlém a území od konce vodovodu na Másláku až k čp. 93 nad železniční zastávkou. Pokud máte také zájem o napojení na obecní vodovod, pošlete nejlépe písemnou žádost na obecní úřad. Velkou novinkou, která by měla zpřístupnit obecní vodovod všem zájemcům, je záměr zastupitelstva obce financovat protlaky pod krajskou komunikací i pro jednotlivé domy. Cílem je, aby měli zájemci o přípojku stejné podmínky: zaplatí pouze tu část vodovodu, která vede pod jejich pozemkem. Tato skutečnost v minulosti znevýhodňovala zájemce „na druhé straně silnice“, doplňuje Radim Šarapatka.