Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 112
Besedění - dva roky poté

Zamyšlení nad tím, jak se daří naplňovat cíle, které byly výstupy předloňského Besedění, sepsali do Oldřichovských listů Radim Šarapatka a Lenka Kosková.

"Od veřejné diskuze o budoucnosti Oldřichova v Hájích uběhly v den uzávěrky tohoto vydání listů přesně dva roky. Výstupem setkání byl seznam hlavních témat a návrh opatření pro jejich řešen. Dovolte nám, abychom ke dvouletému výročí shrnuli, co se událo.

Spolupráce s Ekocentrem Oldřichov v Hájích a možnosti využití pro zdejší občany

Jednání probíhala v různé intenzitě od jara 2014. Od podzimu 2014 nabídla příspěvková organizace Střevlik, jež v objektu působí, místním dětem přírodovědný kroužek. Na podzim 2015 proběhla jednání jak s ředitelem Střevliku panem Martinem Modrým, tak s ředitelem Ekocentra, panem Radkem Hromádkou. Výsledkem je nabídka využívat části prostor Ekocentra pro aktivity, které se do objektu hodí a které jsou zodpovědně zajištěny. Detaily však ještě bude nutné doladit. Děkujeme všem, kteří pomohli jednání zprostředkovat.

Dotáhnout projekt „Humanizace“ silničního průtahu obcí a výstavby chodníků

Jedná se o úkol, který leží plně v kompetenci obce a který je bohužel dlouhodobý – chodník rozhodně nebude hotový „zítra”. Vedení obce však dělá vše pro to, abychom se dokončení dočkali. V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace pro stavební řízení. Nejdůležitější fází bude vyčlenění dostatečných finančních prostředků Libereckého kraje (silnice) a obce Oldřichov v Hájích (chodník) tak, aby akce mohla být realizována.

Plošná informovanost obyvatel o dění v obci

Bezprostředně po setkání obec zřídila informační kanál využívající hromadné rozesílání SMS. Loni na podzim se změny dočkaly i Oldřichovské listy: