Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 113
začaly vycházet pravidelně pod vedením čtyřčlenné redakční rady, která se snaží poskládat obsah listů tak, aby dobře informovaly o dění v obci. Nedávno byla založena obecní facebooková stránka. Snažíme se o úpravy webových stránek tak, aby byly přehledné a plné informací – tento výsledek zatím není vidět, ale věříme, že v průběhu příštího roku vás s ním seznámíme.

Zachovat co nejvyšší pěší prostupnost krajiny

Studenti Technické univerzity v Liberci provedli terénní výzkum v obci, jehož výsledkem bude generel současných pěších cest v obci. Odevzdání výsledků se očekává v nejbližší době a bude zveřejněno na webových stránkách obce. Důležité je, že členové zastupitelstva považují zachování pěší prostupnosti krajiny v okolí obce za velmi důležité a v rámci svých možností se snaží. Dávno před Beseděním žádala obec Státní pozemkový fond o převod bývalých nebo současných komunikací do svého majetku. V letošním roce Státní pozemkový fond většinu pozemků nabídl k převodu. O zbývající pozemky obec znovu zažádala. Podobná jednání probíhají také s Lesy ČR. Obec dále loni na podzim požádala Státní pozemkový úřad o zařazení do komplexních pozemkových úprav. Někteří vlastníci půdy však vyjádřili svůj nesouhlas se zařazením do komplexních pozemkových úprav.

Dalším přímým výstupem Besedění jsou aktivity pro děti, které druhým rokem probíhají v ubytovně DDM Větrník – spolupráci zde před dvěma lety vyjednala Jiřina Vávrová a Jitka Svatušková.
Díky finanční podpoře Nadace VIA členové spolku Živo v Hájích, s vydatnou pomocí ostatních sousedů, vymalovali sál Besedy a vyrobili terasu pro venkovní posezení před restaurací.
Výstava fotografií, která před dvěma lety Besedění doprovázela, inspirovala členy spolku k záznamu příběhů z nedávné historie obce. Příběhy byly uspořádány do knihy „Oldřichovské příběhy”."