Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 32

Sběrný dvůr
V dubnu vstoupila v platnost nová vyhláška obce o nakládání s odpady. Nepřináší žádné velké změny oproti stávajícímu, jednu ale přece. Nekonají se již svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu, protože byl zahájen provoz tzv. sběrného místa, kde je možné tyto odpady odevzdávat celoročně a je tu navíc i možnost ukládání bioodpadu. Sběrné místo bylo zřízeno v areálu bývalé Panelárny, otevřeno je každé pondělí, středu a sobotu vždy od 9:00 do 16:00 hodin. Provozní doba je stanovena z důvodu přítomnosti obsluhy, která Vám upřesní místo odkládání dle druhu odpadu. Neznamená to tedy, že tam může přijet kdokoli, kdykoli a odložit kamkoli a cokoli. 
Foto: Jiřina Vávrová