Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 45

Další etapa vodovodu

Začátkem května 2015 se ve středu obce za obecním úřadem objevili dělníci a začali pokládat vodovod směrem na Filipku. Tímto byla zahájena IV. etapa výstavby vodovodní sítě v Oldřichově v Hájích. Výstavba V. etapy vodovodní sítě ve směru na Máslák a Pily bude zahájena pravděpodobně ve chvíli, kdy se dodělá vodovodní větev IV. etapy mimo krajskou silnici (čili spodní cesta až k odbočce u Jarešů vč. cesty do lesa). To by se mohlo dle vyjádření stavebníka, společnosti JOSTAV spol.s r.o. ze Stráže nad Nisou stihnout při hladkém průběhu do konce června 2015. Pak by se s nejvyšší pravděpodobností pokračovalo od železničního viaduktu nahoru na Máslák.

Tři etapy oldřichovské vodovodní sítě (společné s Mníškem a Novou Vsí) jsou již hotové. Po dokončení aktuálních dvou etap bude hotová celá základní vodovodní síť obce Oldřichov v Hájích.

Náklady na stavbu IV. a V. etapy vodovodní sítě jsou dle platných smluv s v celkové výši 9 518 329,48 Kč (5 376 193,35 Kč a 4 142 136,13 Kč). Větší část z této částky 70% poskytlo Obci Oldřichov v Hájích Ministerstvo zemědělství. Zbylých 30% bude uhrazeno z rozpočtu obce.

Náklady na dosud vybudované tři etapy byly okolo 11 mil.Kč (včetně dotací od Libereckého kraje).

Termín dokončení IV a V. části vodovodní sítě je podle platné smlouvy se zhotovitelem 11 měsíců po předání staveniště. Staveniště se předávalo začátkem dubna 2015 po přidělení dotace (25.3.2015), práce budou pokračovat až do zimy, kdy se přeruší a začne se opět na jaře. V závislosti na délce zimy a jiných okolnostech by mohlo být 11 měsíců vyčerpáno a práce dokončeny do léta 2016. Jinými okolnostmi bude především splnění podmínek obnovených závazných stanovisek od Krajské správy silnic LK (pro hl. silnici, a silnici na Pily), které by stavbu mohly zkomplikovat.

V této souvislosti je možné o postupu prací informovat jen krátkodobém předstihu. Každá domácnost, k níž se bude stavba blížit a kterou čeká dočasné omezení (výkop), bude s předstihem informována písemným sdělením vhozeným do schránky.