Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 46

Připojení na nový vodovod je v zájmu obce a je tedy vítáno. Dnes je na stávající síť napojeno odhadem 30 domácností. Domácnosti platí roční paušál 50 Kč (v podstatě jen za vodoměr) a k tomu stočné 30 Kč/m3. Každý ať si spočítá, zda se mu vyplatí zřizovat a udržovat vlastní vrt/studnu s čerpadlem, nebo využije obecní tlakovou síť, kde náklady na údržbu vrtu/studně a čerpadlo odpadají.

Iniciativa i náklady na zřízení domovní přípojky jdou za tím, kdo se připojuje. V případě, že je potřeba připojit více domů najednou, jdou náklady na vedlejší větev za Obcí a zájemci o připojení platí přípojku až od rozpojovacího ventilu. Zřízení vedlejší větve pro více domácností je věcí spolupráce těchto zájemců a Obce. Nezbytný stavební souhlas, či povolení lze vyřídit najednou a náklady na tuto proceduru rozpočítat mezi zájemce.

Dne 4.5.2015 proběhlo setkání zájemců o připojení k hlavní větvi vodovodu budované ve IV. etapě ve směru na Filipku. Obec ve spolupráci s hlavním projektantem nabídla zájemcům hromadné vyřízení stavebního souhlasu (náklady za vyřízení stavebního souhlasu budou rozpočteny mezi zájemce, neplatí je obec). Osloveni byli vlastníci nemovitostí bezprostředně sousedící s budovaným vodovodem – tedy ti, pro které je připojení nejednoduší. Podobným způsobem bude nabídnuto hromadné vyřízení žádosti o stavební souhlas zájemcům o připojení na hlavní větve vodovodu budované v rámci V. etapy na Máslák a na Pily. Zájemci o připojení si povolení mohou zařídit také sami.

Majitelé nemovitostí, které přímo nesousedí s aktuálně budovanými větvemi vodovodu a majitelé nemovitostí u stávajícího vodovodu, se mohou připojit také, jen to bude ve spolupráci s obcí řešit samostatně. Případně dohromady s dalšími zájemci, pro které by se budovala společná odbočka.

Pokud budou mít zájemci o připojení vyřízený stavební souhlas (či povolení) předtím, než stavba pokročí až k nim, mohou se se stavebníkem hlavní větve domluvit na vícepracích, kdy jim přípojku rovnou zhotoví. Náklady za tyto vícepráce však nese zájemce o připojení. Pokud zájemci nestihnou vyřídit povolení, nebo se rozhodnou pro připojení až později, nic se neděje, připojení je možné vybudovat i později.