Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 51

Otevření obnovené naučné stezky Oldřichovské bučiny
Slavnostní otevření obnovené naučné stezky Oldřichovské bučiny se uskutečnilo  za účasti ministra životního prostředí v úterý 26. 5. 2015 od 10:30 na Oldřichovském sedle. Od loňského září AOPK se Společností pro Jizerské hory vybudovala potřebná schodiště, doplnila protierozní opatření, obnoveny byly dožilé stupy a celkově byla vylepšena naučná stezka v délce cca 1,3 km. Zároveň po trase celé stezky doplnila Agentura ochrany přírody a krajiny zajímavé interaktivní prvky, které vtáhnou návštěvníky do dění v lese. Obojí bylo možné v rámci otevření ozkoušet a připraveno bylo také drobné občerstvení. Jedná se o první z devíti úseků celého projektu Obnovy návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách, na kterém AOPK pracuje již třetím rokem a v průběhu toho letošního budou postupně dodělávány další. Na tomto místě patří poděkování všem dárcům a to i z řad členů Klubu přátel Nadace, bez kterých by byl tento projekt jen velice těžko uskutečnitelný.
Zdroj: AOPK