Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 71

Konšelská kniha 1623-1752

O nálezu vzácné Konšelské knihy píše v Oldřichovských listech její nálezce Martin Hodač takto :

Milí sousedé,

dovolte mi, abych se s vámi, které zajímá historie naší obce, podělil o krásnou, ač náhodnou událost. Při hledání informací o historii naší obce jsem narazil na internetové stránky http://terramater.cz/node/3 , kde autor při svém bádání po historii domu čp. 3 v Dolní Oldříši píše: “Z pramenů uložených ve Státním okresním archivu v Liberci bylo možné využít pouze materiálů, týkajících se konfiskací a přídělů nemovitostí po roce 1945 z fondu MNV Dolní Oldříš. V konšelské (gruntovní) knize z období 17. až 1. poloviny 18. století, uložené ve fondu Archiv obce Dolní Oldříš, se nepodařilo najít žádné zápisy ke sledovanému objektu; tato kniha je dle mého názoru v daném fondu uložena nesprávně (vztahuje se s největší pravděpodobností nikoli k Dolní Oldříši, ale k obci Oldřichov v Hájích)“.   Původní německé názvy obcí Oldřichova v Hájích, Dolní Oldříše a Oldřichova na Hranicích se po staletí od svého vzniku vyvíjela podobně - Vlrichsdorf, Ullersdorf a v některých obdobích se shodovala úplně. Nebylo nic snadnějšího, než si konšelskou knihu objednat k nahlédnutí v badatelně Státního okresního archivu v Liberci a domněnku o záměně osobně ověřit porovnáním jmen šolců a jejich přísedících podle knihy Geschichte der Gemeinde Buschullersdorf  od  A. F. Ressela z roku 1933, který již ve svém díle o této konšelské knize píše jako o ztracené. Již u první stránky mi bylo jasné, že kniha je oldřichovská!