Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 72

 

Ač jsem byl od začátku nervózní při pohledu na knihu, jejíž stav odpovídá stáří, ruce se mi rozklepaly až při pomyšlení, že držím v ruce zatím nejstarší známé písemnosti zapisované na rychtě Oldřichova v Hájích od počátků 17. století. Po odeznění třesu jsem pak ještě s největší opatrností v knize asi tři hodiny listoval a dohledával i ostatní příjmení našich šolců, abych si byl opravdu jistý. Kniha obsahovala kromě příjmení Passig i Preibisch a Arnold. Zmiňovala se i osada Filipka, která v té době ještě spadala pod Oldřichov v Hájích. Nebylo tedy již žádných pochyb a tuto informaci jsem sdělil řediteli SOA Liberec panu Mgr. Robertu Filipovi a archivářce paní Mgr. Janě Pažoutové.

 

   Hned druhý den mi paní Mgr. Pažoutová napsala: “Na Váš podnět jsem důkladně prošla spornou konšelskou knihu s údaji v Resslově knize o Oldřichově, v soudobých matrikách a v Soupisu poddaných podle víry 1651. Ukázalo se, že ve svém podezření, že kniha je špatně zařazená, máte jednoznačně pravdu, zápisy odpovídají jak jmény, tak daty prodejů krčmy apod. Oldřichovu v Hájích. Chyba musela vzniknout již v nějaké dosti vzdálené minulosti a následně se už zařazením do fondu AO Dolní Oldříš nikdo dál nezabýval.“

 

Paní archivářka přidala také zajímavou informaci, že při porovnávání údajů v konšelské knize zjistila stejnou chybu přiřazení také v edici Soupisu poddaných podle víry (Boleslavský kraj), kde jsou obě vesnice jménem Ullersdorf identifikovány (v rejstříku) jako Dolní Oldříš, i když se jednoznačně jedná o Oldřichov v Hájích a Dolní Oldříš.

 

Oldřichovský archivní fond získal nazpět konšelskou knihu. Sice jí již chybí původní vazba, ale na jejích 346 listech neřazených chronologicky nás čeká minimálně 129 let zpřesňujících a možná i nových informací.

 

Rád bych poděkoval všem zaměstnancům SOA Liberec, se kterými jsem přišel během bádání setkal, za jejich ochotu a vstřícnost se kterou přistupují i k laikům.

 

  Kronikářka paní Jiřina Vávrová vyřkla přání celou knihu naskenovat a zpřístupnit ji v digitální formě všem k nahlédnutí na oldřichovských stránkách v sekci “Historie“ po boku již zveřejněných kronik. Skenování v libereckém archivu je již domluvené a proběhne, jakmile bude potřebné vybavení. K uveřejnění bude ještě potřeba souhlas Státního oblastního archivu v Litoměřicích, ale věřím, že i tam nám vyjdou vstříc! Pak již nezbývá než doufat, že se najde překladatel, stejně jako u knihy A.F. Ressela, který konšelskou knihu přeloží do češtiny.                                                       Martin Hodač