Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 73

Byl v Oldřichově kostel?

Nad touto otázkou se již delší čas zamýšlíme s Martinem Hodačem. Se vzácným nálezem Konšelské knihy se tato otázka znovu a znovu vynořuje. Martin Hodač shrnuje v článku níže indicie, které vedou k doměnce, že v Oldřichově byl dřevěný kostelík ještě do třetí čtvrtiny 18. století.

 "Kdyby mi někdo ještě před rokem položil tuto otázku, asi bych si řekl, že musí být blázen!

Vždyť o kostele v Oldřichově v Hájích “neexistuje“ nikde žádná zmínka a kdyby ano, už by s tím jistě nějaký historik přišel! Co mě tedy vedlo k hledání kostela a touze jeho existenci jednou provždy vyvrátit nebo potvrdit?

Byl to můj článek o bojové akci u Oldřichova v Hájích ze dne 12. března 1757 uveřejněný v Oldřichovských listech č. 34. K připojenému obrázku dohledanému v Německu jsem připojil zmínku o kostele, ovšem míněnou s jistou nadsázkou.

Jaké bylo mé překvapení, když mi napsal pan Jaromír Tichý: „Zaujala mě  zmínka o vyobrazeném kostelíku. Před lety jsem mluvil s dnes již zesnulým páterem Rabanem z Raspenavy a on mi říkal, že prý dle nějakých záznamů v Oldřichově v Hájích dřevěný kostelík byl, ale nevěděl kde. Mělo to být ještě dříve, než vystavěli kostel v Mníšku a měl být právě při nějakých bojích vypálen. Bohužel dnes se ho již nezeptáme ...“.

Taková zmínka je závažná, když ji vysloví člověk, který působil v Německu jako kněz, teolog, filosof, jako farář ve farnosti Raspenava, který se zasloužil o rekonstrukci poutní baziliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích a pracoval jako litoměřický biskupský vikář pro církevní školství. Člověk, který měl možnost studovat archivní prameny jak litoměřické diecéze, tak i míšeňského biskupství!

Další indicií o možné existenci kostela byla "Mappa chorographia totius regni Bohemiae exháb. a Joh. Christoph Müller" z roku 1720, kde je Oldřichov v Hájích vyznačen jako ves s kostelem nebo významnější kaplí. Šlo-li o kapli, pak ale o jakou? Obě známé kapličky - dodnes stojící kaple Svaté rodiny u čp. 19 (Urbanovi) i již zbouraná kaple Marie Panny Bolestné na pozemku čp. 16 (Volfovi) - jsou datovány na konec 18. století!"
"Když jsem se vším seznámil i kronikářku paní Jiřinu Vávrovou, rozhodla se pomoci a oslovila osobně i přes své známé, kterří by do tohoto problému mohli vnést o trochu více světla. Všichni se bohužel k existenci kostela v naší obci stavěli skepticky a vše dávali do možné souvislosti s výše zmíněnými kapličkami nebo možnou záměnou (kvůli stejnému německému názvu obce) s kostely v Dolní Oldříši nebo Oldřichově na Hranicích. Odvolávali se na písemné zdroje z 19. a 20. století. Dnes již ale víme, že naopak spousta našich pramenů mohla být přiřazena při archivaci k již zmíněným obcím. Uvidíme, zda nám nějaké svědectví nepřinese naše konšelská kniha! S Jiřinou Vávrovou jsme se vydali i na prohlídku nejstarší (Globicovy) mapy frýdlantského panství umístěné na zámku Frýdlant, která vznikla roku 1660, bohužel na ní u Oldřichova v Hájích kostel není zaznamenán. Tento zdroj však není příliš věrohodný, mapa byla roku 1803, kdy již kostelík nestál,  na přání Kristiána Filipa Clam-Gallase aktualizována a umělecky rekonstruována. Následně roku 1936 proběhlo její čištění, retušování a lakování.