Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 75

    Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho, doma toho mám zatím asi na 21 stran, ale pro to v těchto listech není místo. Uvedu tedy již jen fotografie leteckého snímkování z roku 1953 (zdroj: http://kontaminace.cenia.cz), kde je v místech před současným hřbitovem patrný mnou domnělý půdorys oldřichovského kostela. Bohužel na dnešních snímcích ho již nedohledáte - terénní nerovnosti nebo jiný druh zeleně pokrývající méně úrodnou půdu, které ho na této fotografii vytvořili, byly časem setřeny buď zemědělskou činností nebo dodatečnou navážkou zeminy. Na druhé fotografii vidíte i letecké snímky nám nejbližších kostelů ve shodném měřítku. Není těch chyb, náhod a neznámých v historii naší obce nějak mnoho?

Tak tedy - Byl v Oldřichově v Hájích Kostel? Já tvrdím, že byl a to někdy od  začátku 15. století do třetí čtvrtiny 18. století, kdy kostel buď vypálila pruská vojska nebo byl stržen na základě reforem císaře Josefa II stejně, jako tomu bylo i u spousty jiných poutních kostelů! A ač mne budou jistě mnozí považovat za blázna (a třeba mají i pravdu), tak u tohoto tvrzení setrvám, dokud mi ho někdo v budoucnu nevyvrátí průzkumem výše uvedeného místa."

                                                                            Martin Hodač