Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Strana 18
Ještě k oldřichovské návsi
článek z Oldřichovských listů č. 39

"Po dva lednové víkendy jsme spolu se třemi urbanisty-architekty hledali možnou budoucí podobu „Oldřichovské návsi”. Zabývali jsme se zejména možností využití obecních pozemků v okolí obecního úřadu a také důsledky, které pro centrum obce bude mít projekt s krkolomným názvem “Humanizace průtahu III/2904 Oldřichov v Hájích”. Za názvem se skrývá řada opatření při hlavní oldřichovské silnici, jejichž cílem je zpomalit rychlá auta projíždějící obcí a zvýšit bezpečnost chodců. Silnice je krajská a I projekt je zpracován a investován krajem.

První setkání proběhlo v neděli 17. 1. 2016. Účastníci setkání prošli celé území a následně ve skupinách vyjmenovávali, co se jim zde líbí a přejí si zachovat, co vnímají jako problematické, jaké aktivity zde probíhají a jaké by si ještě přáli. Nakonec se řešilo, jakým dojmem má náves do budoucna působit.

Výsledkem bylo zadání pro architekty, kteří dostali za úkol navrhnout takové uspořádání návsi, aby zde mohly probíhat oblíbené velké akce jako čarodějnice, oslava dětského dne nebo koncert. Aby zde zůstal zachován prostor pro děti a přibyly atrakce pro dospívající, a to zejména takové, na nichž lze provozovat nebezpečně vyhlížející terénní gymnastiku nazývanou parkour. Ukázalo se, že si významná část účastníků přeje zachovat vodní plochu (a menší část ji vnímá jako problém). Většina účastníků se také shodla, že současné umístění pomníku brání dobrému využití celého prostoru. Výsledný charakter návsi by měl být nadále neformální, volný, dostupný a přírodní.

Z tohoto zadání vzniklo s pomocí Oldřichováků několik variant možného uspořádání návsi –  ukazujeme je u článku. U jednotlivých variant se liší uspořádání vodní plochy – ukazují jak nejlevnější řešení se zachováním půdorysu, tak možnost plochu zmenšit či zvětšit. Vidíte různé uspořádání zeleně. A také různé uspořádání prostoru před Besedou a parkování před obchodem."