Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Strana 3
Plánování oldřichovské návsi

Veřejné setkání, kde jsme společně s architekty Lenkou Tomášovou, Petrem a Evou Klápšťovými plánovali louku okolo obecního úřadu se konalo dva víkendy po sobě. 17. ledna od 10 hodin jsme na sále Besedy popisovali, jaká je obecní náves dnes a jak bychom si ji představovali do budoucna. Ve skupinkách jsme diskutovali nad tím, co všechno bychom chtěli a potřebovali, co všechno je na návsi v současné její podobě dobré a co potřebuje změnu. 
Následující víkend (23. a 24. ledna) jsme se sešli v menších skupinkách a debatovali nad připravenými návrhy architektů i vymýšleli uspořádání návsi "na prázdný papír".
Výsledkem dvouvíkendového snažení jsou tři návrhy podoby návsi, které budou ještě dále diskutovány.
Akci podpořil Obecní úřad v Oldřichově v Hájích, Nadace VIA a Nesehnutí. 
Foto: MIchal Ryška, Jiřina Vávrová