Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Strana 7

Další dvě jména souvisejí s asi nejznámějším rakouským vojenským konfliktem v Čechách 19. století – s prusko-rakouskou válkou v roce 1866. Nejvýznamnějším a rozhodujícím střetnutím této války byla bitva u Hradce Králové. Odehrála se 3. července 1866 na území tehdejší habsburské monarchie nedaleko dvou významných pevností – Josefova a Hradce Králové. Na rakouské straně v ní padlo téměř 6000 mužů, jedním z nich byl i Franz Effenberger z Oldřichova v Hájích. Jeho spoluobčan Josef Schöler padl v rámci stejné války, ale na italském bojišti. Prusko a Itálie totiž uzavřely 8. dubna 1866 spojeneckou smlouvu – Italské království považovalo za sféru svého zájmu Benátsko, doposud držené Rakouským císařstvím. Rakousko tedy bylo nuceno vést válku na dvou frontách. Boje v severní Itálii probíhaly mezi 20. červnem a 12. srpnem 1866 a i když Italové v této válce nedokázali Rakušany vojensky ohrozit, stali se díky spojenectví s Prusy vítěznou stranou a území Benátska získali.

Posledním mužem, jehož jméno najdeme na pomníku, je Karl Effenberger. Nevíme, zda byl v příbuzenském vztahu s Franzem Effenbergerem, jisté je, že padl v roce 1879 v Raguse, což je jen jiný název pro dalmátský Dubrovník. Karl Effenberger padl jako příslušník 74. pěšího pluku v rakousko-bosenské válce. Rakousko-Uhersko okupovalo Bosnu a Hercegovinu na základě závěrečného protokolu Berlínského kongresu od roku 1878, formálně ji anektovalo až 7. října 1908.

Zajímavý výlet do historie tedy ukrývá starý válečný pomník… Zřídili ho členové Spolku válečných veteránů, který byl v Oldřichově v Hájích (Buschullersdorf) založen v roce 1888. Slavnostní odhalení pomníku se konalo 23. července 1905, přičemž jeho původní umístění bylo na návsi naproti hostinci Ferdinanda Effenbergera č. p. 54 (později Zur Vereinshalle a v současnosti Beseda). Poté, co byl na místním hřbitově v roce 1922 nákladem 40 tisíc korun zřízen mohutný památník padlých občanů v 1. světové válce, byl původní obelisk z návsi přenesen na hřbitov a umístěn do jeho předpolí. Není bez zajímavosti, že pamětní deska je zaplněna jmény pouze ze dvou třetin. Je tedy možné, že jeho zřizovatelé již dopředu počítali s dalšími rakouskými válečnými konflikty. Rozsah bojů a obětí v 1. světové válce jistě předčil jejich očekávání.