Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2012 - 2012-2016
Strana 122

Zastupitelstvo obce

12.3.2012 proběhlo Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:


Usnesení č. 1/2012
1. schválení schodkového rozpočtu na rok 2012 o objemu 11 676 350,-

2. schválení zrušení Fondu rozvoje bydlení

3. schválení Směrnice o inventarizaci

4. schválení návrhu nového Lesního hospodářského plánu na období
2012-2021 vypracovaného firmou Ekoles

5. schválení a souhlas s užitím znaku obce pro vytvoření sběratelské
kolekce - Erby měst a obcí ČR na předmětech BUTTON

6. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,a.s.
SOSB- přípojka NN kotelna

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se
zřízením stavby vodovodního řádu

8. schválení ručení za úvěr Mikroregionu Jizerské podhůří-Zdravotní
středisko

9. schválení kácení dřevin rostoucích mimo les na p.p.č. 2116

10.schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Oldřichov v
Hájích za rok 2011

11. schválení člena Dozorčí rady Ekocentra Oldřichov v Hájích Ing. Jiřího
Huška od 1.4.2012