Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2012 - 2012-2016
Strana 129

Rozpočet obce Oldřichov v Hájích na r. 2011
Výdaje:

Obecní lesy /materiál, služby, benzín/ 123 000,-
Protahování cest 150 000,-
Dopravní obslužnost 59 490,-
Neinvestiční náklady na žáka 356 610,-
Místní knihovna 14 000,-
Opravy čp.54,229,281 100 000,-
SPOZ 15 000,-
Veřejné osvětlení /opravy/ 252 040,-
Odpady 450 000,-
Veřejná zeleň 55 000,-
Hasiči 45 500,-
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon,služby, poplatky 2 060 000,-
Oprava OÚ 200 000,-
Vodovod 500 000,-
Oprava komunikací 150 000,-
Nákup pozemků 1 560 000,-
Projektové dokumentace 890 000,-
Úprava prostor pro miniškolku 200 000,-
Platby daní 50 000,-
Neinv. dotace svaz.obcí, obč. sdruž. 75 000,-
Oprava mostů po povodni 3 443 470,-
Splátka úvěru -has.auto 866 000,-
doprav. opatření v obci 41 240,-
Výdaje celkem 11 676 350,-

Financování / převod zůstatku z roku 2011/ 1 231 280,-

(zdroj:www.oldrichov.cz)