Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2012 - 2012-2016
Strana 127

Šesté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo dne
17.12.2012


Bylo projednáno a schváleno

Usnesení č.6/2012

1. schválení rozpočtového opatření č. 3/2012, které upravuje příjmy a
výdaje rozpočtu na rok 2012

2. schválení plánu inventur na rok 2012

3. schválení bezúplatného převodu ppč. 921/5,1911/9,2095/6,2110/2
od Pozemkového fondu ČR

4. schválení podnětů jednotlivých žadatelů k zařazení do nového ÚPOppč.
135/1

5. schválení prodloužení čerpání úvěru na stavbu Kotelny pro výrobu
tepla z biomasy

6. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou
(zdroj:www.oldrichov.cz, obecní úřad Oldřichov v Hájích)