Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2012 - 2012-2016
Strana 130

Odpady

 

Probíhala akce třídění plastů do speciálních žlutých pytlů s odběrem v
Ekocentru.


Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhl 14.4.2012 a
na v podzimním termínu, který se nepodařilo dohledat, kontejner byl
přistaven za restauraci Nová Beseda.

Zastupitelstvo obce Oldřichov v H. na svém posledním jednání schválilo
nové znění „vyhlášky o odpadech“, která krom úprav dle nově
schválené legislativy též stanovuje navýšení poplatku na 610 Kč.


Ve Zpravodaji Oldřichovské listy se objevil k problematice odpadů
příspěvek starosty Jaromíra Tichého: „V této věci bychom chtěli vyzvat
všechny občany obce, včetně majitelů objektů určených k individuální
rekreaci, aby své směsné odpady ukládali pouze do nádob, které jim
všem byly písemně určeny. Nedodržením těchto pokynů dochází k
přeplnění kontejnerů a nepořádku kolem nich.
V souvislosti s dostavbou kotelny na výrobu tepla z biomasy v centru
obce oznamujeme občanům obce, že mají možnost bezplatně uložit
tento materiál na úložný prostor obce. UPOZORŇUJEME, že se jedná
pouze o dřevní odpad (klest z prořezu ovocných stromů, náletových
dřevin apod.), nikoli o listí, trávu seno atd.“


(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 28/2012)