Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2012 - 2012-2016
Strana 124

Třetí Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne
18.6.2012


Zastupitelstvo projednalo a schválilo
Usnesení č.3/2012

1. schválení pověření povolení na rozšíření veřejného osvětlení na p.p.č
1970/1 a 921/5

2. schválení výběru technického dozoru investora- Kotelna pro výrobu
tepla z biomasy pana Miroslava Roučku

3. schválení dodatku č.1 Smlouvy o dílo na výstavbu Kotelny pro
výrobu tepla z biomasy s firmou CL-EVANS

4. schválení dodavatele na opravu mostu přes Jeřici u Ekocentra -
firma Ivan Rajn