Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2012 - 2012-2016
Strana 136

Z událostí, akcí a kulturního dění v obci

Akce v ekocentru:
24.března proběhl Žabí festival, který nabídl návštěvníkům aktivity
spojené se životem žab, například prohlídku žabí potravy pod lupou,
výrobu žabičky z kamínku, hry s žabí tématikou, výstavu živých
obojživelníků, přednášku Muzea přírody Český ráj „Obojživelníci a plazi
jako poslové jara“ a exkurzi k rybníku Šolcák.

21.dubna se jako obvykle konaly oslavy Dne Země, který byl tentokrát
zaměřený na rostlinnou říši, zejména květiny a bylinky.
Na návštěvníky čekala putovní výstava o férových květinách, sázení
jarních květin, hravou formou se poodhalovalo kouzlo bylinek, bylo
možno si prohlédnout květy zblízka pomocí binokulárních lup, kromě
zábavných a poučných aktivit byly připraveny tvořivé dílny, svezení na koni a příjemné posezení u ohně. Den zpestřilo hudební a divadelní
vystoupení.

26.května se konal v ekocentru Den včely, při kterém si návštěvníci
nejen prohlédli živé včely, ale zahráli si hry zaměřené na život včel,
seznámili se s hmyzími hotely, shlédli pohádku Divadla Rolnička a
poslechli si hudební vystoupení skupiny Každej Pes Jiná Ves.

22.září probíhala akce Stříhání ovcí aneb od ovečky ke klubku vlny,
kde se návštěvníci mohli podívat, jak se stříhají ovečky, vyzkoušet si
česání vlny na bubnové česačce, předení na kolovrátku, tkaní na
tkalcovském stavu, vyrobit si ozdoby z vlny.

20.října se konaly oslavy Dne stromů s nabitým programem: podzimní
čajovna, aleje pod lupou, památné stromy v okolí, moštování, ukázky
řezbářství, svezení na koni, podzimní jarmark, hudební vystoupení a
divadelní představení pro děti.
Vánoce na statku se odehrály během víkendu 1.-2.prosince 2012 a
akce se zúčastnilo kolem 600 lidí. Byly připraveny nejrůznější aktivity a
hry zaměřené na adventní svátky jako např. adventní tvořivé dílničky,
ohlédnutí za vánočními zvyky a symboly, zdobení perníčků, výrobky z
vlny a další. Nechyběla pohádka divadla Rolnička a hudební vystoupení.
(zdroj: www.strevlik.cz)