Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2012 - 2012-2016
Strana 132

Komunikace, doprava, spoje a technické sítě,
stavební činnost v obci


Stavba suchého povodňového poldru bude sloužit především ke
zdržení vody při povodních. Mimo povodně poslouží poldr jako
krajinotvorný prvek s ekologicko-stabilizační funkcí pro ekosystémy niv
a mokřadů. Hlavním cílem bylo vytvoření protipovodňového opatření, které by zároveň optimalizovalo vodní režim krajiny. Optimalizace
spočívá ve vytvoření neprůtočných tůní napájených spodní vodou,
které zvýší retenční schopnost území a zároveň přispějí ke zvýšení
druhové pestrosti stávajícího jasano-olšového luhu. Současně se
stavbou bude řešena ochrana železničního viaduktu a zpevněna část
říčního koryta za viaduktem. Obec na základě výběrového řízení
pověřila zpracováním projektové dokumentace Projektový ateliér
David s.r.o., který má mj. s projektováním obdobných staveb
zkušenosti.
V současné době je dokumentace připravena k územnímu řízení.
Následně bude podána žádost o stavební povolení. V případě, že vše
půjde hladce, mohla by obec v příštím roce požádat o finanční
prostředky z Operačního programu životní prostředí, tak aby byla
stavba dokončena do konce roku 2014.

Orientační údaje stavby:
Celková plocha stavebních zásahů (sypaná hráz, přelivový objekt,
odtokové koryto, tůně) je 3 800 m2.
Vodní plocha vytvořená zavodněním poldru je cca 16 850 m2 s
objemem zadržené vody cca 15 000 m3.
Vodní plocha tůní je cca 1 050 m2 s celkovým objemem cca 1 000 m3.

(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 28/2012)