Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2012 - 2012-2016
Strana 123

Druhé Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne
9.5.2012


Bylo projednáno a schváleno

Usnesení č.2/2012

1. schválení celoročního hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad

2. schválení rozpočtového opatření č.1- úprava účelových znaků

3. schválení dodavatele stavby Kotelna na výrobu tepla z biomasysdružení
firem CL-EVANS s.r.o a Kotlemont a.s Česká Lípa

4. schválení záměru dopravního opatření v obci- dopravní zrcadla

5. schválení a prodej pozemkové parcely č. 569/14

6. schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě nebytových prostor
Panelárny s panem Ivanem Rajnem