Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 278

Dění v obci

Počet obyvatel v obci ke 31.12.2011 : 677
(zdroj: obec Oldřichov v Hájích)

Nejvýznamnější investicí roku 2011 byly popovodňové opravy
mostních objektů a propustků na celém území obce Oldřichov v Hájích.
Celkem bylo poškozeno nebo zcela zničeno 7 mostních objektů, 4
propustky a 5 částí místních komunikací.

Byla předána žádost včetně všech povinných příloh o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Obec Oldřichov v Hájích započala v roce 2011 práce na novém
Územním plánu obce Oldřichov v Hájích. Pořizovatelem nového
územního plánu byla pověřena fa Europ, s. r. o.

Největší společenskou událostí letošního roku byla návštěva
prezidenta republiky Václava Klause a paní Livie Klausové dne 20.
dubna 2011. Pan prezident s chotí zakončili svoji oficiální třídenní
návštěvu Libereckého kraje zastávkou v Ekocentru v Oldřichově v
Hájích, kde je přivítal starosta obce Jaromír Tichý s manželkou a ředitel
Ekocentra v Oldřichově v Hájích Ing. Radek Hromádka. Po krátké
prohlídce výukových programů dětí proběhla závěrečná tisková
konference, ve které pan prezident shrnul dojmy z jeho pobytu v kraji.
Na závěr, po podpisu pamětního listu, předal starosta obce panu
prezidentovi První českou kroniku obce Oldřichov v Hájích s věnováním.

Neméně významnou akcí v letošním roce byla oslava 140. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů Oldřichov v Hájích a 630. výročí
založení Obce Oldřichov v Hájích. Bohužel této akci nepřálo počasí.
Původní termín konání, který byl naplánován na předposlední sobotu v
červenci, odnesla povodeň, takže naši hasiči namísto oslav bděli nad
rozvodněnou Jeřicí. A pod náhradní termín na konci srpna se též
podepsalo deštivé počasí. Navíc se ještě organizátorům akce
nepodařilo přesunout kompletní původní program.

(zdroj: Zpravodaj Oldřichovské listy 27/2011)