Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 288

Hospodaření a majetek obce
Návrh rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na r. 2011

Příjmy:  
Daně celkem 4 575 440,-
Místní poplatky /pes,pobytové, správní/ 110 830,-
Dotace/Interregn,PO V/ 648 500,-
Odpady 370 000,-
ÚP refundace mezd 491 110,-
Prodej pozemků 1 900 000,-
Prodej dřeva z ob. lesů 60 000,-
Nájemné 266 630,-
Příjmy z poskytovaných služeb 25 000,-
Úroky 5 000,-
Příjmy celkem 8 452 510,-
Výdaje:  
Obecní lesy /materiál, služby, benzín/ 63 000,-
Protahování cest 150 000,-
Dopravní obslužnost 54 360,-
Neinvestiční náklady na žáka 356 610,-
Místní knihovna 14 000,-
Opravy čp.54,229,281 100 000,-
SPOZ 15 000,-
Veřejné osvětlení /opravy/ 252 040,-
Odpady 450 000,-
Veřejná zeleň 25 000,-
Hasiči 15 500,-
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon,služby, poplatky/ 2 082 000,-
Oprava OÚ 200 000,-
Vodovod 500 000,-
Oprava komunikací 150 000,-
Nákup pozemků 3 200 000,-
Projektové dokumentace 450 000,-
Úprava prostor pro miniškolku 250 000,-
Platby daní 50 000,-
neinv. dotace svaz.obcí, obč. sdruž. 75 000,-
Výdaje celkem 8 452 510,-

(zdroj:www.oldrichov.cz)