Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 283

Třetí Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne
6.6.2011

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:


Usnesení č.3/2011

  1. schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 včetně zprávy ovýsledku hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad
  2. schválení rozpočtového opatření č. 1/2011 o 2 053 405,-Kč
  3. schválení smluv – mandátní smlouva č. 21/2011 Complet Consult s.r.o.
  4. schválení smlouvy ČEZ
  5. finanční příspěvek Jizerská o.p.s.
  6. schválení odkoupení pozemkových parcel č. 2190/3,2190/4 a 449/9 pro vybudování komunikace v části Betlém
  7. schválení uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na výstavbu Kotelna na biomasu
  8. schválení návrh rámce oslav výročí založení SDH a Obce Oldřichov v Hájích
  9. schválení pořízení nového územního plánu obce Oldřichov v Hájích