Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 285

Páté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne 12.9.2011

Bylo projednáno a schváleno

Usnesení č.5/2011

 1. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku ze psů
 2. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
 3. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 4. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, o zrušení některých obecně závazných vyhlášek vydaných obcí Oldřichov v Hájích
 6. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 7. schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích
 8. schválení Nařízení obce č. 1/2011 Řád pohřebiště
 9. schválení finančního příspěvku pro Jizerskou o.p.s. – úprava Jizerské lyžařské magistrály ve výši 25 000,-Kč
 10. schválení směny p.p.pč. 2253/2 za část parcely č. 2261/3 obec Oldřichov v Hájích a Lesy ČR
 11. schválení směny p.p.č. 1545/6, 1480/2 za p.p.č. 1446/5
 12. schválení kalkulace nákladů oslav založení SDH a Obce Oldřichov v Hájích
 13. schválení zrušení předkupního práva obce
  na ppč. 974/5, 975,976/17, 2008/4