Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 282

Druhé Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne
11.4.2011


Bylo projednáno a schváleno:


Usnesení č.2/2011

  1. schválení prodeje ppč. 1939/1
  2. schválení odkoupení ppč. 1189/5 o výměře 16 m2
  3. schválení přijetí úvěru na financování projektu „Výstavba kotelny na biomasu" od Komerční banky Liberec
  4. schválení nové zakladatelské smlouvy pro Čp.5 Oldřichov v Hájích o.p.s.