Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 287

Sedmé Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo dne 12.12.2011

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

Usnesení č.7/2011

 1. schválení rozpočtového opatření č. 3
 2. schválení rozpočtového provizoria na rok 2012 ve výši 22% stejnéhoobdobí roku 2011
 3. schválení harmonogramu inventarizace a složení inventurní komise-Hoffmannová Růžena, Václav Knespl, Ota Stehlík
 4. schválení směrnice o odpisování dlouhodobého majetku Obce Oldřichov v Hájích
 5. schválení výpovědi z nájmu nebytových prostor v čp. 54 – restaurace Nová Beseda
 6. schválení smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti / části pozemků dotčených výstavbou chodníku/
 7. schválení smlouvy o poskytnutí účelově vázaného příspěvku /Člověk v tísni/
 8. schválení smlouvy o dílo- územní plán obce- SAUL, s.r.o.
 9. schválení dodatku. 1 ke smlouvě č. 021/2011 /1.Jizerskohorská stavební společnost/
 10. schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 021/2011/1.Jizerskohorská stavební společnost/
 11. schválení prodeje p.p.č. 1472/5
 12. schválení podnětů a návrhů k novému územnímu plánu Obce Oldřichov v Hájích
 13. projednání žádosti o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2011

(zdroj:www.oldrichov.cz, obecní úřad Oldřichov v Hájích)