Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 286

Šesté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo dne 24.10.2011


Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

Usnesení č.6/2011

  1. schválení uzavření smlouvy s UniCredit Bank Czech Republic nastavení rozpočtového limitu
  2. schválení akce „ Oprava části místní komunikace Betlém“
  3. schválení zplnomocnění k zastupování obce Oldřichov v Hájích pana Jana Maděru
  4. schválení převodu p.p.č. 449/9 z vlastnictví Výzkumného ústavu rostlinné výroby
  5. schválení zřízení věcného břemene na p.p.č. 449/1
  6. schválení odkoupení p.p.č. 2190/4 a 2190/3
  7. schválení revokace usnesení č. 5/34/2011 kalkulace nákladů oslav založení SDH a 630. výročí založení Obce Oldřichov v Hájích
  8. schválení rozpočtového opatření č. 2 ve výši 1 050 000,-Kč