Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 281

31.1.2011 proběhlo Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích


Zastupitelstvo projednalo a schválilo:


Usnesení č. 1/2011

  1. schválení schodkového rozpočtu na rok 2011 o objemu 8 452 510,-Kč
  2. 2. schválení Opatření obecné povahy č.1/2011, IV. změna ÚPO Oldřichov v Hájích
  3. schvaluje nové členy do Správní rady ČP.5 Oldřichov v Hájích o.p.s.- Jiřího Volfa a Jaromíra Tichého
  4. schválení dodavatele zásahového hasičského vozidla Federal Cars spol.s.ro. Liberec
  5. schválení přijetí úvěru na financování projektu „ Výstavba kotelny na biomasu“ od Komerční banky Liberec
  6. schválení proplacení nákladů na realizaci přípojky NN na ppč. 1399/4
  7. schválení revokace usnesení č. 5/44/2009 neoprávněné čerpání pohonných hmot
  8. schválení nájemní smlouvy na části technického vybavení s p. Rainem
  9. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na ppč. 2096/1 s ČEZ
  10. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na ppč. 2016 s Kamilou Šťastnou