Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 284

Čtvrté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne
1.8.2011


Bylo projednáno a schváleno:


Usnesení č.4/2011

  1. schválení vybraného dodavatele na akci „ Přehled škod na obecních komunikacích po povodni 7/8/201“- 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o Hodkovice nad Mohelkou
  2. schválení smlouvy o dílo č. 21/2011 se zhotovitelem akce „ Přehled škod na obecních komunikacích po povodni 7/8/201“ – 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o Hodkovice nad Mohelkou
  3. schválení prodeje p.p.č. 1373/8 v k.ú. Oldřichov v Hájích